Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ζητά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας Η. Χατζηχριστοδούλου

Οικονομία

Την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5%, πέρα από τις  μέχρι σήμερα μειώσεις, ζητά με επιστολή του προς τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας  Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Όπως σημειώνει, η μείωση αυτή κρίνεται απαραίτητη, ώστε να προστατευτεί  τόσο η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, όσο και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής:

ΘΕΜΑ: Αύξηση Κατώτατου Μισθού

Κύριε Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Πιερίας, αλλά και η Επιμελητηριακή κοινότητα στο σύνολό της επικροτούν την πρωτοβουλία σας για την αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, η οποία, λόγω κυρίως της συνεχώς επιδεινούμενης οικονομικής συγκυρίας, κρίνεται επιβεβλημένη.

Είναι κατανοητό, ότι η εν λόγω αύξηση κατά 9,5% ,από τις αρχές του έτους, και η διαμόρφωσή του κατώτατου μισθού στο ύψος των 713 ευρώ μικτά, προστατεύει, προς το παρόν, σε σημαντικό βαθμό το εισόδημα των εργαζομένων, το οποίο θα καταλήξει και πάλι στην αγορά, καλύπτοντας τις ανελαστικές τους δαπάνες.

Για να έχει, όμως, ουσιαστικό αποτέλεσμα η όποια μισθολογική αύξηση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προστασία της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ώστε να διατηρηθούν αμείωτες οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας και ει δυνατόν αυτές να αυξηθούν.

Η επίτευξη αυτού του στόχου καθιστά τη μείωση του «μη μισθολογικού κόστους» των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των ασφαλιστικών εισφορών αναγκαία.

Πράγματι η σημερινή κυβέρνηση μείωσε σωρευτικά τις ασφαλιστικές εισφορές , από  01/01/2021, κατά 3,90% και η δέσμευση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι ότι αυτές θα μειωθούν επιπλέον κατά 1,1% μέχρι το 2023.

Αναμφίβολα η μέχρι στιγμής διαχείριση αυτού του ζητήματος βρίσκεται στο σωστό δρόμο, όμως αυτό, λόγω των εκτάκτων οικονομικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν αρκεί.

Η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 επιπλέον ποσοστιαίων μονάδων, πέραν των μέχρι σήμερα μειώσεων, κρίνεται απαραίτητη, ώστε να προστατευτεί  τόσο η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, όσο και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, προκειμένου να παραμείνει ζωντανός ο παραγωγικός ιστός της χώρας και να θωρακισθεί η δυνατότητα της επανάκαμψης της οικονομίας μας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Προσδοκώντας η πρότασή μας να υιοθετηθεί, αναμένουμε δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου