Η ασφάλεια των πολιτών προτεραιότητα της Π.Ε. Πιερίας

Κοινωνία

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας συνεχίζει τον καθαρισμό φρεατίων τεχνικών έργων του οδικού δικτύου της αρμοδιότητάς της. Το έργο με κωδικό 2131ΠΙΕ006ΚΑΠ21 χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά εργασίες τοπικού καθαρισμού του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, αποτελούμενο από φρεάτια υδροσυλλογής (με ή χωρίς σχάρες), μετά των βραχιόνων των φρεατίων με τους ενδιάμεσους αγωγούς συλλογής ομβρίων καθώς και των αγωγών και των επενδεδυμένων τάφρων απομάκρυνσης των υδάτων σε τελικό αποδέκτη.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κατά μήκος του Εθνικού, Επαρχιακού και του παράπλευρου οδικού δικτύου, με αρμοδιότητα συντήρησης της Π.Ε. Πιερίας. Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί πάντα προτεραιότητα τόσο της Περιφερειακής Ενότητα Πιερίας, όσο και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.