Ορκωμοσία οπλιτών της 2022 Β΄ ΕΣΣΟ

Κοινωνία

Την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00, θα πραγματοποιηθούν στο Στρατόπεδο «ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» στο Λιτόχωρο, οι τελετές ορκωμοσίας των Oπλιτών Θητείας της 2022 Β΄ ΕΣΣΟ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την προστασία από τη μετάδοση της νόσου COVID-19 και προκειμένου να μειωθεί η διασπορά της νόσου, οι τελετές θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία δύο (2) προσκεκλημένων ανά Οπλίτη Θητείας.
Οι προσκεκλημένοι, κατά την είσοδό τους στο Στρατόπεδο, να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού απoτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου rapid test ή PCR.