Μεγάλες πλειοψηφικές συγκεντρώσεις πολιτών πλαισίωσαν τους “Πολίτες σε Δράση” στον Σιδ. Σταθμό, στην Ανδρομάχη και στον Σβορώνο

Πολιτική

Σάββας Χιονίδης: Εμείς στη νέα τετραετία δεν θα χάσουμε ούτε στιγμή. Εμείς γνωρίζουμε το πόσο, το πώς, το πότε και από πού μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε νέα έργα και παρεμβάσεις για τα οποία έχουμε έτοιμες μελέτες. Το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μαζί με πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορεί να χρηματοδοτήσει τις καινοτόμες αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχουμε σχεδιάσει και που οικοδομούν πάνω στο υφιστάμενο έργο για να το πολλαπλασιάσουν και να μεγαλώσουν τις ωφέλειες του.

Σας θυμίζω ότι όσα χρόνια είμαι δήμαρχος δεν αυξήθηκαν ούτε μία φορά τα δημοτικά τέλη. Εμείς δεν παράγουμε μόνον υπεραξίες αλλά πρωτίστως κοινωνική υπεραξία για να είναι όφελος για όλους. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις περίπου 9,5 εκ ευρώ για έργα που έχουν εγκριθεί, έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται εντός του 2019 και ολοκληρώνονται στο τέλος του 2020 και στα μέσα του 2021.