Άννα Μάνη -Παπαδημητρίου: «Ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες» – Τοποθέτηση στην κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών

Πολιτική

Στο κρίσιμο αλλά και σύνθετο ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, αναφέρθηκε η Βουλευτής στην τοποθέτησή της, κατά την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η κυρία Μάνη τόνισε ότι, σε επίπεδο εσωτερικής νομοθεσίας, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποσαφήνισε έγκαιρα το νομικό πλαίσιο της εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες, ορίζοντας για πρώτη φορά συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε πιθανή κατάχρηση ή σύγχυση.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται, και η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες, που αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Η Βουλευτής επισήμανε επίσης την ανάγκη για ιχνηλασιμότητα και ορθή διενέργεια των σχετικών ελέγχων, ώστε να μην παραβιάζονται βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις της διασυνοριακής εργασίας, όπου πολλές φορές ο έλεγχος καθίσταται δυσχερής. 

«Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί το ταχύτερο δυνατό ένα ενιαίο πλαίσιο προστασίας, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι πλατφόρμες και εν γένει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και δίκαιη αμοιβή για όλους τους εργαζόμενους» τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Μάνη, κλείνοντας την τοποθέτησή της.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ομιλία:   https://www.youtube.com/watch?v=yE8q5BctIpI