Νέο ρεκόρ εξαγωγών: Ξεπέρασαν τα €36 δις στο α’ ενδεκάμηνο του 2021

Οικονομία

Νέο σημαντικό ρεκόρ σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές καθώς στο α’ ενδεκάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στο ποσό των €36,3 δις, επίδοση που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Το 2021 αναμένεται να κλείσει με τις εξαγωγές να ξεπερνάνε τα €38 δις, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τον κομβικό ρόλο που έχουν –και θα πρέπει να έχουν- στην επανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε στις 07.01.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, ο Νοέμβριος κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 47,2%, δηλαδή €1.249,0 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €3.896,3 εκατ. έναντι €2.647,3 εκατ. το Νοέμβριο του 2020 και €2.740,2 εκατ. το Νοέμβριο του 2019. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και οι εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €6.666,5 εκατ. με την αύξηση να ανέρχεται σε €2.584,7 εκατ., δηλαδή 63,3% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2020 όταν διαμορφώθηκαν σε €4.081,8 εκατ. Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €2.770,2 εκατ., αυξημένο κατά €1.105,3 εκατ., δηλαδή 93,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Νοέμβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Νοε 21*Νοε 20*Νοε 19Διαφορά 21/20Διαφορά 21/19ΕΤ 21/20ΕΤ 21/19
Εξαγωγές3.896,32.647,32.740,21.249,01.156,147,2%42,2%
Εισαγωγές6.666,54.081,84.405,12.584,72.261,463,3%51,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο-2.770,2-1.434,5-1.664,9-1.335,7-1.105,393,1%66,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες μεταβολές σημειώθηκαν το Νοέμβριο του 2021 ακόμη και αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €663,7 εκατ. (δηλαδή 31,5%) και κατά €757,3 εκατ. (δηλαδή 37,6%) συγκριτικά με το Νοέμβριο του 2020 και του 2019 αντίστοιχα και διαμορφώθηκαν σε €2.771,1 εκατ. Οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε €4.523,9 εκατ., ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα αξίας €1.752,8 εκατ., το οποίο ήταν μάλιστα αυξημένο κατά €485,0 εκατ. συγκριτικά με το Νοέμβριο του 2020.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΝοέμβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Νοε 21*Νοε 20*Νοε 19Διαφορά 21/20Διαφορά 21/19ΕΤ 21/20ΕΤ 21/19
Εξαγωγές2.771,12.107,42.013,8663,7757,331,5%37,6%
Εισαγωγές4.523,93.375,23.371,41.148,71.152,534,0%34,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο-1.752,8-1.267,8-1.357,6-485,0-395,238,3%29,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας περαιτέρω τις εμπορευματικές μας συναλλαγές στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα €36 δις και διαμορφώθηκαν σε €36.310,8 εκατ. έναντι €27.767,6 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2020 και €30.962,8 εκατ. στο ίδιο διάστημα του 2019, με την επιμέρους αύξηση να ανέρχεται σε €8.543,2 εκατ. (δηλαδή 30,8%) και €5.348,0 εκατ. (δηλαδή 17,3%) αντίστοιχα. Εξίσου σημαντική ήταν η αύξηση των εισαγωγών στο εξεταζόμενο διάστημα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος, ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση της στρατηγικής εξωστρέφειας στα επόμενα έτη. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά €13.528,7 εκατ., δηλαδή 30,5% και ανήλθαν σε €57.952,1 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα διογκώθηκε κατά €4.985,5 εκατ., δηλαδή 29,9% και ανήλθε σε €21.641,3 εκατ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €26.277,7 εκατ. στο α’ ενδεκάμηνο του 2021 (αύξηση €4.416,8 εκατ., δηλαδή 20,2% σε σχέση με το 2020), ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €43.271,1 εκατ. (αύξηση €7.114,2 εκατ., δηλαδή 19,7% σε σχέση με το 2020).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Νοε 21*Ιαν-Νοε 20*Ιαν-Νοε 19Διαφορά 21/20Διαφορά 21/19ΕΤ 21/20ΕΤ 21/19
Εξαγωγές36.310,827.767,630.962,88.543,25.348,030,8%17,3%
Εισαγωγές57.952,144.423,451.191,013.528,76.761,130,5%13,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο-21.641,3-16.655,8-20.228,2-4.985,5-1.413,129,9%7,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολό τους διαμορφώθηκε από την ιδιαίτερα θετική πορεία όλων των επιμέρους κλάδων, τόσο σε σχέση με το 2020, όσο και με το 2019. Αναλυτικά, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών (€1.209,6 εκατ., δηλαδή 27,0%), των τροφίμων (€522,1 εκατ., δηλαδή 10,8%), των χημικών (€627,1 εκατ., δηλαδή 13,7%), των μηχανημάτων και οχημάτων (€598,1 εκατ., δηλαδή 20,7%), των διάφορων βιομηχανικών (€464,6 εκατ., δηλαδή 21,0%), των πρώτων υλών (€560,5 εκατ., δηλαδή 50,2%), των ποτών και καπνών (€114,5 εκατ., δηλαδή 15,5%), των λιπών και ελαίων (€163,8 εκατ., δηλαδή 32,5%), και των μη ταξινομημένων προϊόντων (€72,5 εκατ., δηλαδή 17,7%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Νοε 21*Ιαν-Νοε 20*Ιαν-Νοε 19Διαφορά 21/20Διαφορά 21/19ΕΤ 21/20ΕΤ 21/19
Πετρελαιοειδή10.215,55.951,59.737,54.264,0478,071,6%4,9%
Βιομηχανικά5.697,34.487,74.700,61.209,6996,727,0%21,2%
Τρόφιμα5.345,34.823,24.375,7522,1969,610,8%22,2%
Χημικά5.199,14.572,03.742,2627,11.456,913,7%38,9%
Μηχ/τα-Οχήματα3.491,02.892,92.912,8598,1578,220,7%19,8%
Διαφ. Βιομηχανικά2.679,22.214,62.618,7464,660,521,0%2,3%
Πρώτες Ύλες1.677,01.116,51.324,6560,5352,450,2%26,6%
Ποτά-Καπνά855,4740,9695,1114,5160,315,5%23,1%
Λίπη-Έλαια668,2504,4366,2163,8302,032,5%82,5%
Μη ταξινομημένα482,7410,2483,772,5-1,017,7%-0,2%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**26.095,221.762,221.219,54.333,04.875,719,9%23,0%
Σύνολο**36.310,727.713,730.957,08.597,05.353,731,0%17,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Νοέμβριος 2021/2020/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Νοε 21*Νοε 20*Νοε 19Διαφορά 21/20Διαφορά 21/19ΕΤ 21/20ΕΤ 21/19
Πετρελαιοειδή1.168,2