Το μήνυμα του Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ.Γεωργίου στους Πιεριείς

Κοινωνία

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἕνας νέος χρόνος, τό 2022, προβάλλει στόν ὁρίζοντα τῆς ἱστορίας.

Ἕνας νέος χρόνος, πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τόν Θεό ὡς δῶρο τῆς ἀγάπης Του, γιά νά πολλαπλασιάσουμε τά χαρίσματα πού μᾶς δώρησε καί νά ἀξιοποιήσουμε τίς θεῖες δωρεές Του.

χρόνος δέν μετρᾶ μόνον τά γεγονότα, τίς πράξεις μας καί τά ἔργα μας. Δέν εἶναι μόνο μία ἀδιάκοπη ροή, μιά πορεία πού ὁδηγεῖ σέ ἕνα τέλος, τό ὁποῖο γνωρίζει μόνον ὁ Θεός.

Ὁ χρόνος μᾶς προσφέρεται ὡς εὐκαιρία (εὐ-καιρός) γιά πνευματική πορεία, γιά νά ἀγωνίζεται ὁ καθένας γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά καί ὅλοι γιά ὅλους ὡς μέλη τοῦ ἴδιου Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

χρόνος ὑπάρχει, γιά νά γίνεται ὁ καθένας μας πρότυπο καί ζωντανό παράδειγμα πρός μίμηση τοῦ πρωτοτύπου, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού μᾶς παραγγέλλει «μιμηταί μου γίνεσθε καθώς κἀγώ Χριστοῦ» (Α’ Κορ. 11, 1).

Μέσα σέ μιά ἐποχή ταραγμένη, γεμάτη ἐντάσεις καί ἀντιπαλότητες, ἀγωνίες καί ἄγχη, χρειαζόμαστε

  • μιά ἄλλη στάση ζωῆς,
  • ἕνα διαφορετικό ἦθος, πού προσφέρει  ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
  • μιά ἀποφασιστική στροφή πρός τίς ἀξίες τοῦ Γένους μας.

Ἡ πίστη στόν Χριστό ξεπερνᾶ τόν φόβο καί χαρίζει βεβαιότητα καί ἀνδρεία στήν ψυχή μας, γιά νά ἀγωνιζόμαστε μέ βαθειά ἐμπιστοσύνη στήν παρουσία καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Ὁ νέος χρόνος μᾶς προσκαλεῖ καί μᾶς προκαλεῖ

  • Για νά δώσουμε τή μαρτυρία τῆς πίστεως.
  • Γιά νά ἀντισταθοῦμε στή λαίλαπα τῆς κακίας καί τοῦ μίσους πού ὁδηγοῦν στόν διχασμό καί στήν καταστροφή.
  • Γιά νά ἔλθη ἡ ἀγάπη, πού ἀδελφώνει τούς ἀνθρώπους καί δημιουργεῖ κοινωνίες εἰρήνης καί χαρᾶς.
  •  Γιά νά γίνουμε καινούργιοι ἄνθρωποι.

Μακριά ἀπό τόν Θεό ὑπάρχει τό χάος, τό κενό.

Ἡ ψυχή μας δέν γεμίζει μέ τά ξυλοκέρατα πού παρέχει ὁ κόσμος. Πολύ περισσότερο δέν εἰρηνεύει με τίς παραπλανητικές ὑποσχέσεις γιά τά ἀγαθά τοῦ κόσμου τούτου, πού εἶναι προσωρινά καί μάταια.

Ἀλήθεια θέλει καί χαρά δημιουργική, πού γεμίζουν τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.

.

Χρόνια πολλά, καλά καί εὐλογημένα!

Δημιουργική καί χαρούμενη ἡ Νέα Χρονιά!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς