Εμβολιασμοί από την 3η ΥΠΕ από Τρίτη 23 Νοεμβρίου, σε χωριά των Δήμων Δίου Ολύμπου και Πύδνας Κολινδρού – Το πρόγραμμα

Κοινωνία

Στο πλαίσιο του εμβολιασμού, στις Π.Ε. Πιερίας και Καστοριάς αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθούν από 23-11-2021 έως 26-11-2021 εμβολιασμοί από Κινητές
Μονάδες.

Παρατίθεται το πρόγραμμα του εμβολιασμού: