Ολοκλήρωση εργασιών Ευρωπαϊκού προγράμματος IHAVET από το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης

Κοινωνία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τελική συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με τίτλο «INTEGRATED HOLISTIC APPROACH to a VALIDATED EUROPEAN TOOL (IHAVETστην Κατερίνη. Το 2ο ΕΠΑΛ ως μέλος του συγκεκριμένου προγράμματος, ανέλαβε, οργάνωσε και φιλοξένησε περίπου 30 εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και ερευνητές από Ευρωπαϊκές χώρες.

Πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη από τις 05-07 Οκτώβρη 2021 συμμετείχαν : Ecepaa – Βέλγιο, διοργανωτής του προγράμματος, CoNNGI – Ιταλία, CIEP  ( Centre d’ information et education populaire), Eurocircle-Europe Direct -Γαλλία, Escola Secundaria de Silves – Πορτογαλία, 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης – Ελλάδα  και το πρώτο ιδιωτικό σχολείο Leonardo da Vinci – Βουλγαρία.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IHAVET  είχε ως στόχο να συνεισφέρει στη μείωση του ποσοστού των νέων  που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη, ολιστική προσέγγιση για μια Ευρωπαϊκή εγκεκριμένη δέσμη εργαλείων (toolkit).

Έτσι κατά την διάρκεια των συναντήσεων στην Κατερίνη, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί είχαν την δυνατότητα να δοκιμάσουν το IHAVET Toolkit και να ανακαλύψουν προβλήματα αλλά και λύσεις που έχουν διατυπωθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μετά από εκτενής έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.

Μπορείτε να δείτε το toolkit στον παρακάτω σύνδεσμο: https://2epal-kater.pie.sch.gr/2epal/images/erasmus-ihavet/IHAVET_toolkit_final_EN.pdf

Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να επισκεφτούν το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης και να συνομιλήσουν με καθηγητές για τα προβλήματα στην εκπαίδευση των μεταναστών, ενώ συνοδεύτηκαν από εκπαιδευτικούς του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο Δημαρχείο Κατερίνης όπου είχε οργανωθεί συνάντηση και συζήτηση με τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων στην Κ. Μηλιά, καθώς και με εκπροσώπους του Solidarity Now.