Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «Η αποκατάσταση της παροχετευτικότητας των υδατορεμάτων, αποτελεί κύριο μέλημά μας, ώστε να αποτρέψουμε μεγάλης έκτασης φυσικές καταστροφές από πλημμυρικά φαινόμενα»

Κοινωνία

Σε συνεργασία με υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, υλοποιούνται εργασίες αποκατάστασης της παροχετευτικότητας των υδατορεμάτων της ΠΕ Πιερίας, στο πλαίσιο σωστικών ενεργειών Πολιτικής Προστασίας.

Με επιβλέπουσα υπηρεσία την Περιφερειακή Ενότητας Πιερίας και τις εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες της (τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων), συνεχίζονται να υλοποιούνται και να ολοκληρώνονται οι σωστικές ενέργειες αποκατάστασης των υδατορεμάτων και τάφρων αποστράγγισης, για την περαιτέρω ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της ΠΕ Πιερίας, σε θέσεις των Δήμων Κατερίνης και Δίου Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα στον Κορινό, στο Παλαιό Κεραμίδι, στη Νεοκαισάρεια, στην Κονταριώτισσα, στη Νέα Έφεσο, στον Κούκο και στο Βαρικό.

«Με κάθε δημόσιο έργο, ικανοποιούνται οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία και παράλληλα, αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων», συμπληρώνει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου.