Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πιερίας για τον διαγωνισμό μίσθωσης των παραλιακών ακινήτων της Καλλιθέας – Λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου η νέα διακήρυξη μίσθωσης από την ΕΤΑΔ

Κοινωνία

Στις 23 Σεπτεμβρίου λήγει η νέα διακήρυξη μίσθωσης των παραλιακών ακινήτων της Καλλιθέας Πιερίας από την ΕΤΑΔ.

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ από την αρχή, πριν από λίγα χρόνια, που το θέμα αυτό απασχόλησε την τοπική κοινωνία, υποστήριξε και εξακολουθεί να υποστηρίζει με συνέπεια ότι αυτές οι εκτάσεις πρέπει  να αξιοποιηθούν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελος των δημοτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των εκτάσεων αυτών και η εκμετάλλευση τους από ιδιώτες πρέπει να είναι σύννομη, να παρέχει τις ίδιες δυνατότητες διεκδίκησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους, να εξυπηρετεί και όχι να παραβλέπει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, να εξασφαλίζει την συναίνεσή της.

Μετά την ακύρωση του διαγωνισμού ως άγονου πριν από μερικούς μήνες υπό την πίεση των κοινωνικών αντιδράσεων, εύλογα αναμέναμε ουσιαστική διαφοροποίηση των ειδικών όρων στην επαναληπτική διακήρυξη έτσι, ώστε να εξασφαλίζονται τουλάχιστον όσα αναφέραμε παραπάνω.

Δικαιολογημένα, όμως, και με τον νέο διαγωνισμό αναδεικνύονται και πάλι ζητήματα.

Ενδεικτικά:

Είναι παράδοξο ότι το μίσθιο για τα 40 στρέμματα ορίζεται στις 15.000 ευρώ ετησίως (δηλαδή προς 375 ευρώ κατά στρέμμα), ενώ το μίσθιο για τα 5 στρέμματα ορίζεται στις 10.000 ευρώ  ετησίως (δηλαδή προς 2.000 ευρώ κατά στρέμμα). Γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά στα ύψη των μισθωμάτων; Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει;

Στους όρους μίσθωσης της διακήρυξης υπάρχει σχετική παράγραφος, η δεύτερη, στην σελίδα 9, όπου αναφέρονται τα εξής:

“… Σε περίπτωση μελλοντικής επωφελούς για τον μισθωτή μεταβολής του πολεοδομικού σχεδίου ως προς τους όρους δόμησης και χρήσης του μισθίου …”

Είναι σαφές ότι η ΕΤΑΔ δεν δεσμεύεται ως ιδιοκτήτρια για τους πολεοδομικούς όρους. Δηλαδή, αν ο μισθωτής καταφέρει να αλλάξει τους όρους δόμησης και χρήσης γης, η ΕΤΑΔ θα το δεχθεί και απλώς θα αυξήσει το μίσθιο.

Δεν δεσμεύονται οι συμβαλλόμενοι και δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την μη αλλαγή των “όρων δόμησης” στο μέλλον από την Τοπική Αυτοδιοίκηση που είναι η αρμόδια σχετικά

Επίσης, στους όρους διακήρυξης, υπάρχουν αποκλεισμοί επιχειρήσεων μικρού μεγέθους, αντί ο Ε.Τ.Α.Δ. να ζητά εγγυητική επιστολή διασφάλισης του μισθώματος, δημιουργεί επιχειρηματικούς αποκλεισμούς. Τι σημαίνει αυτό; Μήπως φωτογραφίζουμε μισθωτή ή μισθώτρια ;!

Για το παραπάνω ζήτημα περιμένουμε δημόσια δέσμευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση των πάντων επιδεινώνουν την κλιματική κρίση και αυτός είναι πρόσθετος σημαντικός λόγος μαζί με όσα προαναφέραμε, που συνηγορούν στην διακοπή της εξέλιξης του διαγωνισμού και στην ακύρωσή του.

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ υποστηρίζει τις  επενδύσεις, ιδιωτικές και δημόσιες, που έχουν στόχο την δίκαιη ανάπτυξη του τόπου και της χώρας και όχι απλά και μόνον την οικονομική ωφέλεια κάποιων επιτήδειων.