Δήμος Κατερίνης: “Η Κατερίνη στον «πυρήνα» των πρώτων Ελληνικών «Πράσινων πόλεων»

Περιβάλλον

Με τη δήλωση «Ναι, μπορούμε ν’ αλλάξουμε την εικόνα του Δήμου μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, να καταγράψουμε και να αναδείξουμε το πράσινο της πόλης μας, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη δύναμη έχει ο καθένας μας, οι νέοι μας και όλοι μαζί για να αλλάξει το περιβάλλον της Κατερίνης μας», ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος, προχωρά σε ένα ακόμη βήμα υλοποίησης των προεκλογικών του δεσμεύσεων για το «Περιβάλλον».

Ο λόγος για την εφαρμογή του Προγράμματος «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», το οποίο στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση δράσεων που αφορούν στην προστασία και την ανάδειξη του Αστικού Πρασίνου. Αυτό θα συμβεί μέσα από πρωτόγνωρες διαδικασίες για την πόλη, που εμπνεύστηκε ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος και υλοποιεί ο συντονιστής του προγράμματος Δασολόγος του Δήμου Κατερίνης και ταυτόχρονα Έκτακτος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο επιστημονικό πεδίο της Δασοκομίας Πόλεων,  Δρ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος. «Το συγκεκριμένο μάλιστα πρόγραμμα, θα υλοποιηθεί χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου, αλλά με την πλήρη αξιοποίηση του υφιστάμενου εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού του» διευκρίνισε από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Γιάννης Μπεϊνάς.

Το Αστικό Πράσινο, το αποκαλούμενο και ως «Πράσινο της πόλης» ή «το Πράσινό μας», αποτελεί έναν από τους πυλώνες προτεραιοτήτων της Δημοτικής Αρχής, τόνισε ο Δήμαρχος, ενώ όπως επισήμανε: «Ταυτόχρονα διαμορφώνει και μια «ασπίδα» προστασίας από την επερχόμενη κλιμάκωση της «Κλιματικής αλλαγής» και της «Υπερθέρμανσης του Πλανήτη». Το γεγονός αυτό, στην πράξη αναδεικνύεται με την υποστήριξη φιλο-περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών που εξειδικεύονται κυρίως στις παρεμβάσεις στο «Πράσινο της πόλης» που αναφέρονται στη συνέχεια, σε συνδυασμό με τους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα:

1)Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης της Κατερίνης, θα αποτυπωθεί και θα  ψηφιοποιηθεί το Αστικό Πράσινο σε ηλεκτρονικό «καμβά», συνολικά.

2)Η πόλη της Κατερίνης στοχεύει να συμπεριληφθεί στον «πυρήνα» των πρώτων Ελληνικών πόλεων μεσαίου μεγέθους, που θα ενσωματώσουν στις διαδικασίες τους την συστηματική καταγραφή, αξιολόγηση και ανάδειξη του αστικού πράσινου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ορθολογική διαχείρισή του και την αύξηση του προσδοκώμενου «περιβαλλοντικού οφέλους».

3)Για πρώτη φορά στον Δήμο Κατερίνης, μέσα από την καταγραφή, αξιολόγηση και ανάδειξη του αστικού πράσινου, θα αξιοποιηθούν «έξυπνα», μέσω των «Τεχνολογιών Ψηφιοποίησης», τα οφέλη που προκύπτουν από το «Πράσινο της πόλης», στην άμβλυνση και τον περιορισμό των ακραίων κλιματικών συνθηκών και ιδιαίτερα της θερμοκρασίας, που επιδεινώνονται ολοένα και περισσότερο, τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της Κλιματικής αλλαγής (Climatechange)» και της Υπερθέρμανσης του πλανήτη (Globalwarming)».

4)Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στις νέες και τους νέους, μέσα από την αξιοποίηση των «Τεχνολογιών Ψηφιοποίησης», να χρησιμοποιήσουν ένα αποτελεσματικό «εργαλείο» που θα αποτελέσει τη «βάση» για τη σταδιακή μείωση των επιπτώσεων, στο Κλίμα, από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες στο αστικό περιβάλλοντος, αλλά και για τη σταδιακή προσαρμογή της πόλης της Κατερίνης στην Κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια για τον περιορισμό του «περιβαλλοντικού αποτυπώματος» από τις «μικρές» καθημερινές ανθρωπογενείς δραστηριότητες, τουλάχιστον στα όρια του Δήμου Κατερίνης.

5)Για πρώτη φορά στον Δήμο Κατερίνης, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για τη μείωση των επιπτώσεων που έχουν προκληθεί και προκαλούνται εξ’ αιτίας της Κλιματικής αλλαγής» και της Υπερθέρμανσης του πλανήτη» στο αστικό περιβάλλον, διαμορφώνοντας σταδιακά μια «Πράσινη πόλη», έναν τρόπο ζωής φιλικό στο περιβάλλον κι έναν φιλόξενο τόπο ζωής, για τις επόμενες γενιές, για τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με τις αρχές της Αειφορικής – Βιώσιμης  Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται και η σταδιακή προσαρμογή της πόλης της Κατερίνης στην Κλιματική αλλαγή.

6)Για πρώτη φορά ο Δήμος μας, καινοτομεί στο «Πράσινο» και Διαμορφώνει «καθαρές», σαφώς διακριτές κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού, συντήρησης και ανάπτυξης του αστικού πράσινου, με ενιαίο τρόπο, συστηματικά, για όλους τους «πράσινους» χώρους, για το «τώρα» αλλά και για τις επόμενες δεκαετίες.

7)Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο μας και στις υπηρεσίες του, να λειτουργούν «έξυπνα», διαδραστικά αλλά και μέσα από τους «παραδοσιακούς» συμβατικούς τρόπους για τους μη εξοικειωμένους με την τεχνολογία, ώστε να λαμβάνονται άμεσα και έγκαιρα αποφάσεις για άμεσες παρεμβάσεις με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, στα θέματα που αφορούν στην Αειφορική- Βιώσιμη Διαχείριση και στην «ζωντανή» παρουσία του αστικού πρασίνου στην πόλη της Κατερίνης.

8)Με την εφαρμογή του Προγράμματος και την ουσιαστική Μείωση του χρόνου και του Λειτουργικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιτυγχάνεται η σταδιακή Μείωση της Γραφειοκρατίας και η Αναβάθμιση του παρεχόμενου έργου και των υπηρεσιών Διαχείρισης του Αστικού Πρασίνου, λόγω πλήρους «ψηφιοποίησής» τους, με αποτέλεσμα την άμεση εξυπηρέτηση του Δημότη, δίνοντας απαντήσεις και λύσεις σε αιτήματά του, αλλά και σε καταγγελίες για το «Πράσινο».