Α. Τζιτζικώστας στον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας:«Μόνο η ισότιμη συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων της Ευρώπης στο Σχέδιο Ανάκαμψης από την πανδημία του κορονοϊού εγγυάται την επιτυχία του»

Πολιτική

Παρουσία του Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας Antonio Costa και υπό την προεδρία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, ξεκίνησε χτες η Σύνοδος της Ολομέλειας της Επιτροπής.

Ο κ. Costa παρουσίασε τις προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έμφαση στο ρόλο των Περιφερειών και των Δήμων της Ευρώπης στην πορεία της, ενώ ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε από τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να υποστηρίξει την κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη της ΕΕ, με την ενεργό συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία του κορονοϊού.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της ΕΕ έχουν κομβικό ρόλο στην υγειονομική και οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία του κορωνοϊού, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην οικοδόμηση μιας ισχυρής και κοινωνικά δίκαιης Ευρώπης. Η αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό, συνεργαστούν. Η Κοινωνική Διάσκεψη Κορυφής στο Πόρτο στο τέλος της εβδομάδας, θα είναι μια αποφασιστική στιγμή, κατά την οποία πρέπει να αναδειχθεί η περιφερειακή και τοπική διάσταση των πολιτικών που υιοθετούνται και εφαρμόζονται. Πέρα από αυτό, τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ και όλα τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα θα πρέπει να βάλουν στο επίκεντρο τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ευρώπης στην προετοιμασία των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα σχέδια αυτά θα είναι αποτελεσματικά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και την προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Με άλλα λόγια, η συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων στη διαμόρφωση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης, εξασφαλίζει την επιτυχία τους στην κοινωνία. Οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι εγγυώνται ότι η ΕΕ μπορεί να παρέχει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα των πολιτών σε κάθε τοπική κοινωνία ξεχωριστά».

Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας κ. Costa τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι το τοπικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο διακυβέρνησης μαζί σε ένα. Επομένως, αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία της δίκαιης, πράσινης και ψηφιακής ανάκαμψης της Ευρώπης. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ανάκαμψη θα είναι επιτυχής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο εάν είναι επιτυχής σε τοπικό επίπεδο. Κι αυτό θα γίνει εφικτό μόνο μέσω μιας αποκεντρωμένης εφαρμογής, που θα επιτρέπει την ταχεία και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Είναι καιρός να μετατρέψουμε τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε δράσεις και να διασφαλίσουμε ότι υποστηρίζουν την ΕΕ να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της και ειδικά τον διττό στόχο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Χωρίς οικονομική ανάκαμψη και μια σταθερή ανάπτυξη, χωρίς αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας δεν υπάρχει ούτε κοινωνική ούτε εδαφική συνοχή». Οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι της Ευρώπης επισήμαναν στις τοποθετήσεις τους στην Ολομέλεια ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης –ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό-τοπικό- πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και την εξασφάλιση της δίκαιης ανάκαμψης από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.