Δήμος Κατερίνης: Σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις διάνοιξης τμήματος της οδού Αμύντα στο ΒΑΤΑΝ

Κοινωνία Πολιτική

Σε εξέλιξη είναι από συνεργεία του Δήμου Κατερίνης η διάνοιξη τμήματος της οδού Αμύντα, (μεταξύ των οδών Πάργας & Αγίου Δημητρίου – στην Πολεοδομική Αναθεώρηση ΒΑΤΑΝ),από τις υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Κατερίνης.Με τη νέα διάνοιξη, η οποία εντάσσεται στον στοχευμένο προγραμματισμό του Δήμου για την αναβάθμιση των γειτονιών της πόλης διευκολύνεται αισθητά η τοπική κυκλοφορία.

Πρόκειται για προβλεπόμενη οδό (πλάτους 10 μέτρων), σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης και εκτός της διάνοιξης, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην τοποθέτηση κρασπέδων και στην κατασκευή όλων των απαιτούμενων υποδομών.

Επιπλέον, προηγήθηκε και φροντίδα του χώρου της διάνοιξης με έμφαση στον καθαρισμό από χόρτα κ.α., ενώ θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις και στα πεζοδρόμια της οδού Πάργας.