Συνάντηση ΟΤΟΕ – Διοίκησης CEPAL για τη διασφάλιση δικαιωμάτων των συναδέλφων της Alpha Bank που μετακινήθηκαν στη Cepal.

Οικονομία

Ο επικεφαλής του Νομαρχιακού Παραρτήματος της ΟΤΟΕ στον Νομό Λάρισας, Κώτσιος Αθανάσιος,  και εκπρόσωπος της ΔΗ.ΣΥ.Ε με δελτίο τύπου προς την εφημερίδα PIERIASOCIAL, ενημερώνει τους Τραπεζοϋπαλλήλους του νομού Πιερίας για την ακόλουθη συνάντηση.
Σε υλοποίηση της απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ της 20/10/2020, με ειδικό θέμα τους όρους μετάβασης των εργαζομένων στη διαχείριση κόκκινων δανείων της Alpha bank στην εταιρεία-servicer Cepal, στις 27/10/2020 έγινε συνάντηση της ΟΤΟΕ με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο κ. Θεοδωρίδη Αρτέμιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανασόπουλο Θεόδωρο, προκειμένου:Να εκτεθούν στη Διοίκηση της Cepal οι θέσεις της ΟΤΟΕ σχετικά με την πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων αλλά και όλων των εργαζομένων στην Εταιρεία, πέραν των ατομικών τους Συμβάσεων, μέσα από την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και Κανονισμού Εργασίας μετά τη σύσταση σωματείου στον χώρο, όπως ήδη συμβαίνει στην INTRUM και επίκειται στην FPS.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ:• Εξέθεσαν τις παρατηρήσεις, επιφυλάξεις και διαφωνίες τους σχετικά με όρους των ατομικών συμβάσεων, όσων συναδέλφων μετακινούνται στην Εταιρεία.• Ανέπτυξαν τις θέσεις της OTOE σε σχέση με τα δικαιώματα που πρέπει να διασφαλιστούν, μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις (ΣΣΕ και Κανονισμού Εργασίας) μετά την ίδρυση σωματείου στον χώρο, προκειμένου οι μετακινούμενοι από τον Δεκέμβριο του 2020 στη Cepal συνάδελφοι, να παραμείνουν στον κλάδο.• Τόνισαν, ότι πρέπει, σε αυτό το πλαίσιο, να διαμορφωθεί ένα ενιαίο εργασιακό καθεστώς στην Εταιρεία.Από την πλευρά της Εταιρείας:Υπήρξε δέσμευση ότι τα δυο υπομνήματα, της Εταιρείας και της Τράπεζας αντίστοιχα, που καλύπτουν ορισμένα από τα θέματα που τέθηκαν από την ΟΤΟΕ, θα αποτελέσουν απαραίτητο προσάρτημα των ατομικών συμβάσεων που ήδη έχουν, στην πλειονότητά τους, υπογραφεί, υπερισχύοντας κάθε αντίθετης διάταξης αυτών. Με τα υπομνήματα αυτά αίρονται ασάφειες ή προβληματικές διατυπώσεις των ατομικών συμβάσεων ώς προς το εφαρμοστέο ωράριο εργασίας (μέχρι την 31.1.2021 ισχύει το ωράριο της σήμερα ισχύουσας κλαδικής ΣΣΕ, από εκεί και πέρα το ωράριο που θα προβλέπεται από την εκάστοτε εφαρμοστέα στην εταιρεία  ΣΣΕ και Δ.Α), τις μεταθέσεις, τις δανειακές υποχρεώσεις κλπ. παροχές.
• Δηλώθηκε ότι και η Εταιρεία επιδιώκει τη διαμόρφωση ενιαίου εργασιακού καθεστώτος στο χώρο της 
• Ζητήθηκε να γίνει νέα συνάντηση με την ΟΤΟΕ τον Ιανουάριο του 2021, ώστε να έχουν διαμορφωθεί οι θέσεις της Διοίκησης και στα λοιπά θέματα (ΣΣΕ, Κανονισμός Εργασίας), που έθεσε η ΟΤΟΕ.
Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, μόνο με την άμεση δημιουργία συλλογικών θεσμών (σωματείου) και με το χτίσιμο συλλογικών συμφωνιών (ΣΣΕ, Κανονισμός Εργασίας), που να υπερκαλύπτουν και να βελτιώνουν τους όρους των ατομικών συμβάσεων, θα διασφαλιστούν πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων που μετακινήθηκαν στους servicers.
Αυτό προωθούμε ήδη στην Intrum.Αυτό θα προωθήσουμε στην  FPS και στη  Cepal.Οι συνάδελφοι στους servicers δεν είναι και δεν θα μείνουν μόνοι!
Η παρέμβαση της ΟΤΟΕ, η κλαδική μας ΣΣΕ, η άμεση σύσταση σωματείων που θα ενταχθούν στη δύναμη της ΟΤΟΕ, όπως ήδη έγινε με το σωματείο της Intrum, αλλά και η πλήρης άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των συναδέλφων και όλων των εργαζόμενων στους servicers δημιουργούν την αναγκαία ασπίδα προστασίας για τα εργασιακά τους δικαιώματα, ώστε αυτοί να παραμείνουν στον κλάδο  ώς οργανικό και αναπόσπαστο κομμάτι του.