Σε πολλές δόσεις όλα τα χρέη σε Ταμεία, Εφορία και Τράπεζες -Ανοίγουν ξανά οι 100 δόσεις

Κοινωνία Οικονομία

Η πόρτα των 100 ή 120 δόσεων ανοίγει ξανά από τον Νοέμβριο για όσους πλήττονται από την πανδημία και έχασαν τις ρυθμίσεις γιατί σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις ενώ για όλους τους φορολογουμένους, πληττομένους και μη, που δεν κατάφεραν να κρατήσουν τις ρυθμίσεις τους μετά την 1η Νοεμβρίου 2019 ανοίγουν οι πύλες της πάγιας ρύθμισης των 24 – 48 δόσεων με την οποία τακτοποιούνται και οι τρέχουσες οφειλές. Οι φόροι που βεβαιώθηκαν την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου και πάγωσαν μέχρι και τον Απρίλιο του 2021 θα ρυθμιστούν από τον Μάιο του επόμενου έτους σε 12 άτοκες δόσεις ή σε 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%.

Ο νέος χάρτης των ρυθμίσεων για την εξόφληση των παλιών και νέων χρεών νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε πολλές δόσεις διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

1.      Φόροι του lockdown. Με το ξέσπασμα του κορωνοϊού οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις «πάγωσαν» για όλους τους πληττομένους και η περίοδος αναστολής καταβολής τους εκτείνεται έως και τις 30 Απριλίου 2021. Φυσικά και νομικά πρόσωπα με αρρύθμιστες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020, μπορούν να ρυθμιστούν, από τον Μάιο του 2021, μετά από ηλεκτρονική αίτηση του φορολογουμένου σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. Για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν τα κορωνοχρέη σε 12 άτοκες δόσεις η τελευταία δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Απριλίου του 2022. Οσοι επιλέξουν το σχήμα των 24 χαμηλότοκων δόσεων θα εξοφλήσουν τα χρέη που γεννήθηκαν την περίοδο της καραντίνας τον Απρίλιο του 2023. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, οι οφειλές επιβαρύνονται με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε 5%. Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 2  συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

Για παράδειγμα, επιχείρηση με ΚΑΔ, που ανήκει στους πληττομένους από την πανδημία του κορωνοϊού οφείλει ΦΠΑ, βάσει δήλωσης Μαρτίου, ο οποίος έπρεπε να καταβληθεί τον Απρίλιο και για τον οποίο έχει χορηγηθεί αναστολή πληρωμής μέχρι 30/4/2021. Η επιχείρηση θα εντάξει τον ΦΠΑ στη νέα ρύθμιση των 12 δόσεων άτοκα ή 24 δόσεων με επιτόκιο 2,5% και θα αρχίσει να τον καταβάλλει από τον Μάιο του 2021.

2.      Δόσεις ρυθμίσεων Μαρτίου – Ιουνίου 2020. Οι δόσεις ρυθμίσεων που «πάγωσαν» με την επέλαση της πανδημίας για τους πληττομένους έως τις 30 Απριλίου 2021 θα μεταφερθούν και θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021 και μετά, στο τέλος των δόσεων των ρυθμίσεων. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι δεν θα χάσουν τις ρυθμίσεις τους, αλλά απλώς οι δόσεις της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020 που ανεστάλησαν θα μεταφερθούν για πληρωμή μετά το τέλος των άλλων δόσεων των ρυθμίσεών τους. Για παράδειγμα, φορολογούμενος-πληττόμενος ο οποίος είχε ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων τον Φεβρουάριο του 2020 και δεν κατέβαλε τις δόσεις της ρύθμισης τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο του 2020, αξιοποιώντας τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής. Τις 4 δόσεις θα τις πληρώσει μετά το τέλος της περιόδου και οι συνολικές δόσεις της ρύθμισης θα αυξηθούν από 24 σε 28. Ετσι η αποπληρωμή του χρέους του, αντί να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2022, θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2022.

3.      «Χαμένες» ρυθμίσεις – δεύτερη ευκαιρία. Οσοι φορολογούμενοι έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία και έχασαν για οποιονδήποτε λόγο ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών (100 ή 120 δόσεις) στο διάστημα Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020, μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τη ρύθμιση από τον Νοέμβριο του 2020. Οι δόσεις οι οποίες δεν πληρώθηκαν στο μεταξύ προστίθενται στο τέλος της ρύθμισής τους ως υπεράριθμες. Για παράδειγμα, φορολογούμενος που ανήκει στους πληττομένους από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά δεν μπόρεσε να πληρώσει τις δόσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου 2020 και έχασε τη ρύθμιση. Από τον Νοέμβριο του 2020, μόλις ανοίξει και πάλι η πόρτα των 120 δόσεων, θα μπορεί να ξαναμπεί στη ρύθμιση και να συνεχίσει να την πληρώνει κανονικά με όλα τα ευεργετήματά της. Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν προστίθενται στο τέλος των δόσεων της αρχικής ρύθμισης.

4.      Ρύθμιση που χάθηκε μετά την 1/1/2019. Για όλους τους φορολογουμένους οι οποίοι απώλεσαν τη ρύθμισή τους από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μετά, και στους οποίους σήμερα απαγορεύεται να ρυθμίσουν ξανά τις οφειλές τους, ανοίγουν οι πύλες ένταξης στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Για παράδειγμα, φορολογούμενος ο οποίος δεν έχει πληγεί από την πανδημία ο οποίος είχε ενήμερη πάγια ρύθμιση την 1η/11/2019 και την έχασε οποτεδήποτε στη συνέχεια, με τα ισχύοντα σήμερα δεν μπορεί να ξαναρυθμίσει τις συγκεκριμένες οφειλές του. Μετά τις αλλαγές θα μπορεί να εντάξει τις οφειλές αυτές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Δεν θα μπορεί όμως να ενταχθεί ξανά στη ρύθμιση των 100 ή 120 δόσεων, για παράδειγμα, παρά μόνο εάν ανήκει στον ομάδα των πληττομένων από την πανδημία και η απώλεια της ρύθμισης έγινε στο διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020.

5.      Φόροι που γεννήθηκαν μετά το lockdown. Οι φόροι που βεβαιώθηκαν μετά την καραντίνα, όπως ο φόρος εισοδήματος που προέκυψε από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ή ο ΕΝΦΙΑ του 2020, μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση. Εκτακτες οφειλές όπως ο φόρος κληρονομιάς μπορούν να εξοφληθούν σε έως 48 μηνιαίες δόσεις.

6.      Χρέη από δάνεια με εγγύηση Δημοσίου. Οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, που προέκυψαν από καταπτώσεις δανείων τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μπορούν να ρυθμιστούν σε 120 μηνιαίες δόσεις, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Η απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους φτάνει μέχρι και το 100% σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής, ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.

7.      Χρέη σε τράπεζες – Δημόσιο. Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας δίνει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το 60% των συνολικών οφειλών τους να αναζητήσουν ρύθμιση του συνόλου των χρεών τους. Αν, για παράδειγμα, ένα  φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξυπηρετεί έστω και με κάποια καθυστέρηση τις οφειλές του στις τράπεζες αλλά δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο (Εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, δήμους κ.λπ.) και έχει αποδεδειγμένα αδυναμία πληρωμής, μπορεί να ζητήσει να υπαχθεί σε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό διευθέτησης οφειλών. Μετά την αίτηση θα πρέπει να αποδεχθούν την αίτηση διευθέτησης η πλειοψηφία των οφειλετών, δηλαδή οι οφειλέτες που κατέχουν τουλάχιστον το 60% του χρέους του. Αν λοιπόν οι οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τις οφειλές προς τις τράπεζες, τότε θεωρείται βέβαιο ότι το Δημόσιο θα δεχθεί την εξωδικαστική διευθέτηση οφειλών με έναν ορίζοντα χρόνου αποπληρωμής έως και 20 χρόνια. Προϋπόθεση για να δεχθεί ακόμη και το Δημόσιο μια τέτοια γενναία ρύθμιση είναι να διαπιστωθεί ότι το ποσό από τις οφειλές που θα εξασφαλίσει σε ορίζοντα χρόνου 20 ετών θα είναι μεγαλύτερο από το να προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.

πηγή:in.gr