Τι αναφέρει το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για την Κατερίνη, οι δύο “εθνικοί πόλοι” της Κ Μακεδονίας – Οι προοπτικές

Κοινωνία

Εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και των Σερρών, που καταγράφονται ως «εθνικοί πόλοι», το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κεντρικής Μακεδονίας, κάνει συγκεκριμένες αναφορές στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της περιοχής, που έχουν αναπτυξιακή προοπτική.

Η Κατερίνη (περιλαμβάνεται στους «λοιπούς εθνικούς πόλους»  – 4ο επίπεδο για ειδικούς λόγους), η Βέροια, η Αλεξάνδρεια, τα Γιαννιτσά, η Έδεσσα, το Κιλκίς, η Νάουσα, ο Λαγκαδάς και ο Πολύγυρος (εντάσσονται στο 5ο επίπεδο των πρωτευόντων πόλων περιφερειακής εμβέλειας) αντιμετωπίζουν προκλήσεις και έχουν συγκεκριμένες προοπτικές, όπως τουλάχιστον τα περιγράφει το Χωροταξικό.

Οι συντάκτες του πλαισίου επισημαίνουν ότι πρέπει να συντελεστεί σταδιακά και μελλοντικά η «προώθηση της εδαφικής συνοχής της Περιφέρειας, έναντι του σημερινού μονοκεντρικού χωρικού μοντέλου της. Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραπάνω είναι η ενίσχυση της συμπληρωματικότητας των ρόλων των αστικών κέντρων στα πολυπολικά συστήματα».

Το Χωροταξικό θεωρεί αυτές τις εννέα πόλεις ως περιφερειακούς πόλους και συνεπώς τους αποδίδει μεγάλη σημασία. Για να γίνει η κατάταξή τους, ελήφθησαν υπόψη μια σειρά από παράγοντες, που έχουν να κάνουν με τα πληθυσμιακά μεγέθη, τη δόμηση, την οικονομία, τη θέση τους κτλ. Υπό μια έννοια είναι οι οχτώ σημαντικότερες πόλεις για την Κεντρική Μακεδονία και ο ρόλος τους είναι κομβικός για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής (περιλαμβανομένων εννοείται της Θεσσαλονίκης και των Σερρών).

«Ψάχνοντας» λοιπόν τον δρόμο για το μέλλον, το Χωροταξικό προβλέπει τα εξής γι’ αυτά τα αστικά κέντρα της περιοχής:

Κατερίνη

Παρουσιάζει μέτριο προς τα άνω δυναμισμό και βρίσκεται εντός αξόνων ανάπτυξης. Ο υπερτοπικός της ρόλος, δεν συνίσταται στην εξυπηρέτηση με κεντρικές λειτουργίες μιας ευρύτερης περιοχής επιρροής αλλά στο ότι είναι ο κεντρικός οικισμός μιας ισχυρής εξειδικευμένης ζώνης (τουρισμός και παραθεριστική κατοικία) που όμως έχει μικρή σχετικά κλίμακα (κατώτερη της περιφερειακής ενότητας). Ως εκ τούτου, για την επίτευξή στην πραγματικότητα ενός τέτοιου ρόλου, θα απαιτηθούν μέτρα πολιτικής που περιλαμβάνουν την οργάνωση της υφιστάμενης τουριστικής – παραθεριστικής ζώνης, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος (τόσο στον παράκτιο όσο και τον εσωτερικό χώρο), και τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας της ίδιας της πόλης. Η μείωση της χρονοαπόστασης από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα συμβάλλει σημαντικά στις περισσότερες από αυτές τις επιδιώξεις.

Πηγή: voria.gr