5ο Γυμνάσιο Κατερίνης: «2η Διακρατική Συνάντηση του Σχεδίου ERASMUS+ KA229  στην Κατερίνη»

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος  «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2020 με τίτλο: “ Caring for Europe – Solidarity with Greece ”,  στο οποίο συμμετέχουν  σχολεία από το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και  την Γερμανία,  το 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης και ο Καπνικός Σταθμός Κατερίνης οργάνωσαν από 9 Μαΐου μέχρι 13 Μαΐου […]

Όλο το άρθρο