Διαβούλευση για τη νέα  στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης  δήμου Κατερίνης 2021-2027

Ο Δήμος Κατερίνης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 εκπονεί Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ).  Η Στρατηγική ΒΑΑ έχει στόχο να καθορίσει παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την πόλη της Κατερίνης, επεμβαίνοντας σε τομείς όπως: Υποδομές, Κλιματική Αλλαγή, Περιβαλλοντική Ανθεκτικότητα, Οικονομική Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία, αντιμετώπιση Κοινωνικών Ανισορροπιών με ένα μείγμα πράξεων που […]

Όλο το άρθρο